kj

อินฟินิตี้ อยู่ที่ไหน?

 
 

อินฟินิตี้ อยู่ที่ไหน?

 

                              จริงหรือ อินฟินิตี้ (Infinity) อาจอยู่แค่ระยะห่างเพียง 3 เซนติเมตร หรือที่ตำแหน่งห่างไกลออกไปกว่าหนึ่งหมื่นปีแสง?
 

      คำตอบ คือ จริง! 


                อินฟินิตี้ (หรือ อนันต์ ในภาษาไทย) มีความหมายทั่วไปถึง มากมาย ยิ่งใหญ่มหาศาล ความหมายที่เป็นรูปธรรมขึ้น คือตำแหน่งหรือสภาวะที่หยุดนิ่งเหนือการเปลี่ยนแปลง แต่ความหมายอย่างเป็นรูปธรรมที่สุด คือ เครื่องมืของวงการวิทยาศาสตร์ ที่ถูกกำหนดขึ้นมาให้เป็นตำแหน่งอ้างอิงไกลสุดจุแรกของต้นกำเนิดอิทธิพลที่เป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงจะส่งอิทธิพลไปถึง เพื่อประโยชน์ในการประหยัด ความซับซ้อและขนาดของตัวแปรที่จะต้องใช้ หรือคำนวณหาคำตอบ

                   ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม คือการกำหนดตำแหน่งอินฟินิตี้ของอิทธิพลสนามแม่เหล็ก จากแท่งแม่เหล็กแท่งหนึ่งซึ่งการหาตำแหน่งอินฟินิตี้ของอิทธิพลแรงแม่เหล็ก คือการหตำแหน่งไกลสุดจุดแรกที่แรงแม่เหล็กของแท่งแม่เหล็ก จะส่งอิทธิพไปดึงดูดหรือผลัก "ขั้วแม่เหล็กทดลองหนึ่งหน่วยขั้ว" ได้

           เนื่องจากแม่เหล็กขั้วเดียวกัน ผลักกัน ในกาทดลองเพื่อหาตำแหน่งอ้างอิงเป็นอินฟินิตี้ของขั้วแท่งแม่เหล็กนั้น จึงทำได้โดยการใช้หนึ่งหน่วยขั้วแม่เหล็กทดลองชนิดเดียวกันวางไว้ที่ตำแหน่งห่างจากขั้วของแท่งแม่เหล็กทดลอง เป็ระยะต่างๆ ออกไปตามแนวรัศมี ตำแหน่งอินฟินิตี้ของขั้วแท่งแม่เหล็กนั้น คือตำแหน่งแรกสุด ซึ่งขั้วแม่เหล็กทดลองหนึ่งหน่วยขั้วถูกวางอยู่ โดยที่แรงจากแท่งแม่เหล็กทดลองไม่สามารถส่งแรงผลัก ไปถึงขั้วแม่เหล็กทดลองได้ไกลกว่านั้นอีกแล้ว

               ในการศึกษาคำนวณเกี่ยวกับปรากฏการณ์สนามแม่เหล็กที่เกี่ยวข้อง ก็ใช้ตำแหน่งนั้น เป็นตำแหน่งอ้างอิงอินฟินิตี้หรืออนันต์ได้ นักวิทยาศาสตร์ไม่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงผลของขั้วแท่งแม่เหล็กใหญ่ ที่ตำแหน่งไกลกว่าตำแหน่งอ้างอิงหรืออินฟินิตี้ เป็นการช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถทำการศึกษาหรือคำนวณ โดยลดขนาดของความซับซ้อนหรือตัวแปรที่จำเป็นจะต้องใช้ลงได้มาก

                  ดังนั้น ตำแหน่งอินฟินิตี้จึงอาจเป็นตำแหน่งเพียง 3 เซนติเมตร หรืออาจเป็นตำแหน่งทางไกลจากต้นกำเนิดอิทธิพลที่เกี่ยวข้องเป็นระยะทางกว่าหนึ่งหมื่นปีแสงได้

                  นักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ใช้ เป็นสัญลักษณ์ของอินฟินิตี้ คือนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ ชื่อ จอห์น วอลลิส (John Wallis) เมื่อปี 1956 ตัวเขามีชีวิตอยู่ระหว่างปี 1616-1703

 

 
 
Today, there have been 1 visitors (7 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=